Sajt je u beta fazi. Ukoliko primetite problem molimo da nam se obratite putem kontakt forme. Hvala.

Konferencija Zagadjenje – Borba za čist vazduh je nastala sama od sebe, kao potreba da dâ odgovore kako je došlo do zagađenja vazduha u Srbiji.

Konferencija će se održati u hotelu Radisson Mill u Beogradu 26. i 27. avgusta, ove godine.

Zagadjenje vazduha je prosto moglo da se vidi a mi smo kašljali, šmrcali, nismo mogli da dišemo, peckale su nas oči. Izostale su bilo kakve reakcije nadležnih organa na početku, a potom kako problem nije mogao da se sakrije ubeđivali su nas da nije to baš toliko, a kada se javnost baš podigla, sastala se vlada i ukazala na uzroke zagađenja koje su prouzrokovali građani, ložeći i grejući se, paleći strnjike, vozeći automobile a potpuno ne pominjući zagađivače iz energetike i industrije, tačnije termoelektrane, železaru Smederevo, topionicu bakra Bor i ostale.

Konferencija treba da odgovori na pitanja: šta je uzrok zagađenja vazduha, kako se meri, kako se kontroliše zagađenje vazduha, koje se mere preduzimaju i kakve posedice ostavlja po građane i po ekonomiju i društvo u celini, kratkoročno i dugoročno.

Na konferenciji će da učestvuju svi stejkholderi, građani, privreda i država, nevladine organizacije, svetske organizaciije i države regiona i EU.

Konferencija mora da predloži kratke i dugoročne mere i aktivnosti građana, privrede i države za trajno smanjenje zagađenja vazduha.

Za povećanje vidljivosti sa danom konferencije proglašavamo mesec Borbe za čist vazduh u kome će da učestvuju muzičari, umetnici, sportisti, organizatori javnih priredbi.
Cela 2020 će biti godina Borbe za čist vazduh.

Format konferencije: paneli, predavanja, radionice, izložbe

Teme kojima ćemo da se bavimo su date kao predlog, pozivamo vas da se javite ako mislite da možete da doprinesete u programskom delu konferencije isto tako ako imate još koju ideju.

Teme:

Zagadjenje i saobraćaj

Automobili i druga prevozna sredstva predstavljaju jedan od  zagađivača vazduha. Emisija štetnih gasova koji se kreću od ugljenikovihoksida, azotnihoksida, sumpor-dioksida pa do drugih štetnih hemijskih jedinjenja nastalih unutrašnjim sagorevanjem goriva lošeg kvaliteta u motorima nižeg standarda predstavljaju ozbiljan problem zagađenja u Srbiji. Bavićemo se predlozima kako da se građani i privreda stimulišu da voze vozila na ekološki prihvatljiviji pogon, električna, hibridna, na TNG, da se pune na ekološki proizvedenu struju, da se više kreću peške, javnim prevozom i biciklima.

Zagadjenje i industrija

Jedan od značajnih uzročnika aerozagađenja jeste industrijsko zagađenje. I ovo malo industrije koristi prljave i zastarele tehnologije i možemo da kažemo i da smo tehnološka deponija Evrope. Dolaskom investitora iz Kine, to zagađenje je pojačano jer oni ne upražnjavaju nikakve mere zaštite životne okoline i zagađuju i vazduh i vodu i zemlju.

Zagadjenje i poljoprivreda

Obrada zemljišta i nedostatak odgovarajuće opreme i mehanizacije, a posebno uklanjanje ostataka strnjike ili kukuruzovine na njivama dovode do visokog stepena zagađenja vazduha. Radnje poput ovih su zabranjene zakonom u Srbiji, međutim, mere predostrožnosti i kazne se ne realizuju prema regulativi, što poljoprivrednike navodi na ponavljivanje ovakvih aktivnosti. Pored najvećeg zagađivača u poljoprivredi tj. paljenja žetvenih ostataka, sagorevanje štetnog goriva u motorima kosilica, testera i drugih mašina predstavljaju ozbiljan uzrok zagađenju vazduha.

Zagadjenje i termoelektrane

18 termoelektrana zapadnog Balkana zagaeđuje kao 250 u ostatku Evrope, jedan Kostolac kao sve termolektrane u celoj Nemačkoj. Zagađenje u zimskom periodu je najviše prouzrokovano koncentracijom štetnih emisija proizvedenih u termoelektranama. Termoelektrane proizvode najviše čestica koje zagađuju vazduh poput PM čestica i sumpor dioksida. Veliki nedostatak domaćih termoelektrana jeste nepostojanje filtera za obradu dima koji se ispušta niti postrojenja za uklanjanje sumpordioksida.

Zagadjenje i domaćinstva

Grejanje u domaćinstvima ugljem i drvima, pa još u energetski neefikasnim ložištima u koje spada i popularan smederevac je veliki uzročnik PM 2,5 i PM 10 čestica. Govorićemo o energetskom siromaštvu i primenama ekološki prihvatljivih načina grejanja primenom električnih ploča, toplotnih pumpi, poboljšanjem izolacije. Govorićemo i o različitim metodama grejanja vode i proizvodnje struje koji su ekološki poželjni.

Čestice PM 2,5 i 10 i sumporna kiselina

Zagađenje vazduha nastaje emisijom štetnih gasova u vazduhu. U Srbiji su u abnormalnoj količini prouzrokovane čestice PM 2,5, PM 10 i sumpor dioksid, koji se transformiše u sumpornu kiselinu. Opasnost ovih čestica, kako dolazi do stvaranja štetnih čestica i kako one negativno utiču na ljudski organizam biće obrađeno od strane visoko profilisanih stručnjaka za ovu temu.

Zagadjenje i zdravlje

Zagađenje vazduha prvenstveno utiče na respiratorni sistem kod čoveka i na taj način može dovesti do trajnih oštećenja i smrtonostnih bolesti disajnih organa. Naučno je dokazano da pored respiratornog sistema, zagađenje utiče na kardiovaskularni sistem i može izazvati brojne alergijske reakcije. Povodom toga, tema ’Zagađenje i zdravlje’ će biti obrađena od strane stručnog tima za posledice zagađenja vazduha, što podrazumeva tim doktora –  pulmologa, kardiologa i drugih specijalnosti.

Zagadjenje i meteorologija

Drastične klimatske promene koje se dešavaju u Srbiji velikim delom su prouzrokovane zagađenjem vazduha. Velika emisija ugljen-dioksida se smatra glavnim uzrokom naglih promena vremena. Nastale klimatske promene kao posledica zagađenja su još jedna od tema koja će biti obrađene na konferenciji Zagađenje – Borba za čist vazduh.

Zagadjenje i turizam

Povećano zagađenje vazduha u Srbiji se negativno odražava na različite sfere poslovanja, jedan od takvih je turizam. Turizam i posećenost Srbije je ključan faktor za prepoznavanje naše države u svetu i povećanja ekonomije, dok povećana zagađenost stvara kontra-efekat.

Vrednovanje života i zagadjenje 

Koliko nas zagadjenje interesuje i vrednovanje života.

Zagadjenje i mediji

Zagađenje je tema koju treba ozbiljno shvatiti i o kojoj treba govoriti. Podršku borbi za čist vazduh i izveštavanje konferencije biće propraćeno različitim tipovima medija sa ciljem da se različitim grupama čitalaca podigne svest o nivou aerozagađenja i skrene pažnja na moguće akcije koje široka narodna masa može primeniti zarad smanjivanja zagađenja.

Zagadjenje i društvene mreže

Konferencija Zagadjenje – Borba za čist vazduh će imati jaku pozadinsku kampanju na društvenim mrežama zarad uzbunjivanja i eskalacije široke javnosti.

Zagadjenje i javne ličnosti

Još jedan način da se podigne svest kod ljudi jeste uključivanje javnih ličnosti u borbu za čist vazduh.

Zagadjenje i NVO

U Srbiji je registrovano preko 150 nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine. Kao partneri konferencije, u borbi za čist vazduh će biti govora o aktivnostima nevladinih organizacija o pročišćavanju i očuvanju životne sredine i vazduha. Aktivnosti koje su do sada preduzimane i koje se sve akcije za očuvanje čistog vazduha mogu preduzeti, kako bi praksa bila usvojena od što većeg broja ljudi. Pogotovu ćemo da se trudimo da predstavimo lokalne NVO sa specifičnim problemima zagađenja.

Zagadjenje i državne institucije

Na konferenciji će biti govora o postojećim i mogućim aktivnostima državnih institucija u smanjivanju zagađenja u Srbiji, uz predlog monitoringa, strategije, aktivnosti i na samom kraju stvaranja poverenja.

Cirkularna ekonomija rešava zagadjenje

Svi aspekti cirkularne ekonomije i pozitivna iskustva iz sveta.

Zagadjenje i advocacy

Bavićemo se pitanjima zakona i podzakonskih akata i primenama. Otvaranje poglavlja 27 pristupanja EU. Inspekcijski rad i rezultati.

Srdačno,
ZoranTorbica

Podelite na društvenim mrežama: